lørdag 13. desember 2008

Lucia
Svart senker natten seg


i stall og stuer.


Solen har gått sin vei,


skyggene truer.


Inn i vårt mørke hus


stiger med tente lys


Santa Lucia, Santa Lucia

----- ( = ) -----

Lucia var opprinnelig en religiøs høytidsag til minne om Santa Lucia. Natten til den 13/12 lussinatten, ble regnet som årets lengste natt, og dagen ble feiret som en lysfest. Skikken med å ha en hvitkledd liten pike med brennende lys i krone på hodet og omgitt av oppvartende terner by kaffe og kakaer (lussekatter) om morgenen, stammer fra Tyskland etter reformasjonen. Lucia-feiringen fikk nytt liv i Sverige i 1927 og har derfra bredt seg til andre lang, blant annet Norge.


Ingen kommentarer: