fredag 20. september 2013

løvetann..

Se på løvetannen!

Med ukuelig livskraft sprenger den seg fram

gjennom asfalt og vokser seg sterk på tross av skrinne kår

Se på løvetannen!

Med stolthet lyser den med sin gule farge

står oppreist og selvbevisst

Se – jeg lever liv midt i blant Livet

Se på løvetannen!

Hemmeligheten bak denne livskraften

er dens røtter dypt og trygt forankret i moder jord

Du som vil gjøre det gode og handle ansvarlig, rett og

rettferdig

Du som vil kjempe mot fremmedgjøring og for menneskets verdighet

Du som vil reise deg for den Andres uerstattelighet og Livets ukrenkelighet

Du som modig og utrettelig stiller brysomme spørsmål om humane verdier som ikke kan tallfestes

Du som vil holde av og holde ut til tross for hverdagens stress og krav

Du som vil lindre lidelse.vise barmhjertighet og nærhet

for å gjøre livet levelig for de svakeste svake

Du som blir motløs når budsjettenes kolonner

skaper trange kår for medmenneskelighet

og omsorg

Du som er begeistret og engasjert og stolt av ditt arbeid

Se på løvetannen:

Vit! – Hver gang ett av disse ørsmå frø av godhet og omtanke

finner veien til menneskehjertet slår det rot, modnes og

utfolder all sin livskraft

et under vil skje

Ingen kommentarer: