fredag 4. mars 2016

Ups and downs

I perioder i livet vil det være tider da alt flyter - man har kontroll på alt og føler at man mestrer det mest. Arbeid, barna, forhold, venner, hus og hjem, trening, familie, helse, kosthold, hobbier etc bare fungerer. Men så vil det også komme perioder da alt føles som et ork.. perioder der man føler at tiden ikke strekker til, at man ikke mestrer eller at alle andre får til så mye mer.. Noen ganger er det dager da ting føles ekstra tungt og kanskje også meningsløst. Hvordan skal man komme seg opp av slike daler? Hvorfor kan man ikke bare føle at man er bra nok?! Hva er det i oss som gjør at vi ikke klarer å se alt det gode, alt det vi faktisk får til? Hvem er det egentlig som setter agendaen og standarden? 
Slike dager kunne jeg ønske at noen 
fortalte meg at jeg var mer enn god nok
...og at jeg trodde på dem!!

Ingen kommentarer: